Expertise

 • Aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke aansprakelijkheid, schadevorderingen in het kader van art. 1382 e.v. B.W.,...
 • Verkeersrecht: verdediging voor de politierechtbank, ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid,...
 • Strafrecht: verdediging op strafgebied, het stellen als burgerlijke partij,...
 • Personen- en familierecht: onderhoudsgelden, recht op persoonlijk contact, afstamming, erkenning van kinderen,...
 • Echtscheidingsrecht: echtscheidingen, echtscheiding met onderlinge toestemming, dringende maatregelen omtrent de kinderen,...
 • Invorderingen: invorderen van onbetaalde facturen.
 • Erfrecht: nalatenschappen, vereffening-verdelingen,...
 • Huurrecht: het opvolgen van huurcontracten, achterstallige huurgelden invorderen, ontbinden van huurovereenkomsten,...
 • Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten: gebrekkige uitvoering van contracten, koop-verkoop goederen, betwisten facturen,...
 • Aannemings- en bouwrecht: problemen bij oplevering van gebouwen, het aanstellen van een deskundige, slechte uitvoering werken,...
 • Jeugdrecht: bijstand aan ouders en minderjarigen voor de jeugdrechtbank, misdrijven gepleegd door minderjarigen,...
 • Collectieve schuldbemiddeling: het aanvragen van een collectieve schuldbemiddeling, het beheren van een collectieve schuldbemiddeling.
 • Bewindvoering: het beheren van de goederen van personen die onder bewind werden geplaatst.
 • Vennootschapsrecht: begeleiding van diverse vennootschapsvormen van oprichting tot ontbinding.