Wettelijke Informatie

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de reglementen van de balie West-Vlaanderen.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot VOV Advocaten blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van VOV Advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Vlaamse Balies bij NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.

Voor grieven, vragen of suggesties in verband met onze dienstverlening kunt u steeds terecht bij ons via isabel@vov-advocaten.be of saar@vov-advocaten.be. Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (http://oca.ligeca.be/nl/), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. Het kantoor is voorts onderworpen aan het bijzonder reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, arbitrage, bemiddeling en het advies omtrent erelonen van de raad van de orde, zoals vervat onder hoofdstuk III van de Codex Deontologie Balie West-Vlaanderen.